Welkom

Vroeggeboorte: Wat en Waarom

Problemen in de couveuse tijd

Zelf doen in de couveuse tijd

Verwachtingen

Medische termen

Nieuws

Links

Artikelen en referenties

Boeken

Contact

Awards & Pers

Nieuws

Door http://www.vroeggeboorte.nl/nieuws.xml aan uw Feed Reader toe te voegen, blijft u altijd op de hoogte van het laatste couveusenieuws.

 

Valid RSS feed. http://www.vroeggeboorte.nl/nieuws.xmlhttp://www.vroeggeboorte.nl/nieuws.xml

Meer weten over RSS ? Surf naar Feedreader.com of naar hier of hier

26-01-2009 Documentaire valt in de prijzen
11-11-2008 Nierdonatie verhoogt kans op vroeggeboorte
06-02-2008 Jonge vaders hebben meer kans op vroeggeboorte
04-10-2007 Verband tussen laag cholesterol en vroeggeboorte
14-06-2007 Echo baarmoedermond zinloos bij voorspellen vroeggeboorte
03-01-2007 Operatie baarmoederhals verhoogt kans vroeggeboorte
08-11-2006 Milde corticosteroiden veiliger bij prematuren
23-10-2006 Online cameraverbinding met couveuse
18-10-2006 Op latere leeftijd veel longklachten bij prematuren
07-09-2006 Nieuwe aanwijzing voor opsporen preeclampsie
05-06-2006 Verband tussen hyperactiviteit en vroeggeboorte
31-05-2006 Onterechte abortus veroorzaakt vroeggeboorte
27-05-2006 10 weken te vroeg geboren Cindy studeert af
10-04-2006 14 weken te vroeg, maar nu de 1e verjaardag
23-03-2006 Duur zwangerschap steeds korter
13-12-2005 Bedrust prinses Clair ter voorkoming vroeggeboorte
01-12-2005 Verband tussen tandvleesontsteking en vroeggeboorte
21-11-2005 Te vroeg geboren mannen hebben hoge bloeddruk
28-06-2005 19 couveusebaby's overleden in een maand
13-06-2005 Medicijn tegen kanker werkt ook tegen vroeggeboorte
06-06-2005 Gebruik lachgas gestopt in Leyenburg
16-05-2005 Vroeggeboorte is een risicofactor voor autisme
april - 2005 Abortus verhoogt kans op vroeggeboorte
04-04-2005 Oorzaak zwangerschapsvergiftiging vastgesteld
23-03-2005 Neonatale High-Care afdeling krijgt 'Post-IC bedden'
17-03-2005 Goedkoop follow-up onderzoek niet voldoende
08-02-2005 Werelds kleinste baby (243 gram) naar huis

Documentaire UMCG valt in de prijzen

26 januari 2009 - Documentaire wint Beeld en Geluid Award

De indringende documentaire 'Als we het zouden weten' van Petra en Peter Lataster over de afdeling Neonatologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen kreeg een Beeld en Geluid Award in de categorie Cultuur. De documentaire geeft een beeld van de omstandigheden waaronder de artsen en verpleegkundigen van de afdeling van het ziekenhuis waar te vroeg geboren baby's worden verzorgd werken. Om iets te kunnen begrijpen van wat hen beweegt, werden zij maandenlang met de camera dicht op de huid gezeten.


Nierdonatie verhoogt kans op vroeggeboorte

11 november 2008 - Amerikaans onderzoek naar gevolgen van nierdonatie.

Uit onderzoek dat werd gepresenteerd op het congres van de American Society of Nephrology (ASN) blijkt dat de kans op vroeggeboorte toeneemt na het doneren van een nier. Dr. Sanjeev Akkina van de University of Minnesota in Minneapolis heeft onderzoek gedaan naar zwangerschappen bij 965 vrouwen die een nier gedoneerd hebben en komt tot deze conclusie na vergelijking van het verloop van de zwangerschappen, zowel voor als na donatie.

bron: Medical news from the American Society of Nephrology Meeting

Jonge vaders hebben meer kans op vroeggeboorte

6 februari 2008 - Hoe jonger de vader hoe groter de kans op vroeggeboorte.

Uit Canadees onderzoek onder 2,6 miljoen baby's geboren in de Verenigde Staten tussen 1995-2000 blijkt dat tienervaders een verhoogd risico hebben op vroeggeboorte. De onderzoekers geven aan dat het waarschijnlijker is dat sociologische factoren van invloed zijn dan biologische factoren zoals de kwaliteit van het sperma. Als voorbeeld van sociologische factoren worden genoemd: een lager beroep op de gezondheidszorg omdat jonge vaders vaker afkomstig zijn uit armere milieus en een hogere frequentie van huishoudelijk geweld.

bron: Chen XK, Wen SW, Krewski D, Fleming N, Yang Q, Walker MC.

Paternal age and adverse birth outcomes: teenager or 40+, who is at risk? Human Reproduction, February 2008; 23 (2): 1-7

Verband tussen laag cholesterol en vroeggeboorte

4 oktober 2007 - Vrouwen met een te laag cholesterol lopen groter risico op vroeggeboorte.

Uit Amerikaans onderzoek onder duizend zwangere vrouwen blijkt dat ook een te laag cholesterolgehalte in het bloed een hogere kans op vroeggeboorte oplevert. Dat een te hoog cholesterol tot premature geboortes kan leiden, was al bekend. Het is voor het eerst dat een te laag gehalte wordt genoemd als risicofactor. Van de vrouwen met een te laag cholesterol kreeg 12.7% procent te maken met een te vroege bevalling tegenover 5% van de vrouwen met een gemiddeld cholesterol. Uit de studie bleek verder dat baby's die op tijd werden geboren, maar een moeder hadden met te laag cholesterol, gemiddeld zo'n 150g lager geboortegewicht hadden.

bron: Adverse Birth Outcome Among Mothers With Low Serum Cholesterol. Edison et al. Pediatrics Vol. 120 No. 4 October 2007, pp. 723-733

Echo baarmoedermond zinloos bij voorspellen vroeggeboorte

14 juni 2007 - De lengte van de baarmoedermond zou de tijd tot en het verloop van de baring kunnen voorspellen.

In haar proefschrift vond Madelon Meijer-Hoogeveen echter een grote variatie in veranderingen van de baarmoedermond die voorafgaan aan spontane weeënactiviteit. Dit beperkt de klinische toepasbaarheid van de meting.

Een bevalling begint vaak met het rijp worden van de baarmoedermond, waarna de ontsluiting begint en het kind geboren kan worden. Een echo van de baarmoedermond zou het rijpingsproces zichtbaar kunnen maken, nog voordat de weeën begonnen zijn. Zo'n meting wordt al vaak gebruikt om een vroeggeboorte te voorspellen.

Helaas is nu gevonden dat in de uitgerekende periode van de zwangerschap de verschillen tussen zwangeren te groot zijn om het tijdstip van de baring precies te kunnen voorspellen. Eerder onderzoek van Iams (1996) toont aan dat er wel een relatie bestaat tussen de lengte van de baarmoederhals en het tijdstip van baring

bron: persbericht Universiteit Utrecht en Iams et al. (1996)

Operatie baarmoederhals verhoogt kans op vroeggeboorte

3 januari 2007 - In het laatste nummer van BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology zijn de resultaten gepubliceerd van Australisch onderzoek naar de gevolgen van de methoden om abnormale cellen uit de baarmoederhals te verwijderen. Uit het onderzoek onder 5.000 Australische vrouwen blijkt dat verwijdering van deze cellen door gebruik te maken van een hete draad (loop diathermy) de kans op vroeggeboorte aanzienlijk verhoogt. Uit de studie blijkt verder dat verwijdering met laser (laser ablation) die verhoogde kans niet laat zien. Vrouwen doen er daarom goed aan te overleggen met de gynaecoloog over de toe te passen methode, aldus Phil Steer, chief editor BJOG.

bron: Bruinsma F, Lumley J, Tan J, Quinn M. Precancerous changes in the cervix and risk of subsequent preterm birth. BJOG 2007;114:70–80.

Milde corticosteroiden veiliger bij prematuren

8 november 2006 - Kinderartsen kunnen beter het mildere corticosteroid hydrocortison gebruiken dan het veel sterkere steroid dexamethason om chronische longziekte door kunstmatige beademing bij te vroeg geboren kinderen te behandelen. Van dexamethason is bekend dat het op latere leeftijd tot blijvende achterstanden kan leiden in de motorische en cognitieve ontwikkeling, terwijl hydrocortison geen nadelige gevolgen op de lange termijn voor de baby heeft. Dat concludeert neonatoloog Karin Rademaker van het UMC Utrecht in haar proefschrift.

Rademaker vergeleek de neuromotorische ontwikkeling van 62 met hydrocortison behandelde kinderen met die van 164 onbehandelde kinderen op gemiddeld achtjarige leeftijd. Alle kinderen waren geboren na een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken (normaal is 40 weken) of wogen bij de geboorte minder dan 1500 gram. Rademaker vond tussen beide groepen geen verschil in IQ, korte-termijn geheugen en motoriek. De kinderen ondergingen ook een MRI van hun hersenen, waarbij geen verschil in structurele hersenafwijkingen werd gevonden. Ook waren de hersenvolumes van grijze en witte stof hetzelfde voor de behandelde en de niet-behandelde groep. Het is voor het eerst dat de lange termijneffecten van hydrocortisonbehandeling op de neonatale leeftijd onderzocht zijn.

Sinds de jaren tachtig gebruiken neonatologen wereldwijd dexamethason om vroeggeboren kinderen met chronische longziekte te behandelen. Aan het einde van de jaren negentig werd steeds duidelijker dat daar nadelen aan kleven, het gebruik is sindsdien gedaald. Maar omdat bij sommige vroeggeboren baby’s medicamenteus ingrijpen nodig blijft om ze van de beademing af te krijgen, is het nuttig te weten dat het mildere hydrocortison een veilig alternatief is. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis is het enige Nederlandse neonatologische centrum dat vroeggeborenen met chronische longziekte altijd behandeld heeft met hydrocortison.

Rademaker promoveert op 10 november aan de Universiteit Utrecht.

bron: persbericht UMC

Online cameraverbinding met de couveuse

23 oktober 2006 - Op de afdeling Neonatologie van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam kunnen ouders van pasgeborenen sinds enkele maanden gebruikmaken van een couveusecamera. Via een camera die op de couveuse wordt geplaatst, kunnen zij vanaf de kraamafdeling, maar ook vanuit huis via internet, 24 uur per dag hun kind bekijken. Woensdag 25 oktober 2006 om 16.00 uur wordt de ingebruikname van deze service feestelijk geopend door dr. Douwe J. Hemrika, voorzitter Raad van Bestuur van het OLVG.
De couveusecamera is bedoeld voor ouders van pasgeborenen die op de couveuseafdeling liggen. Door de couveusecamera kunnen ouders als het ware continu bij hun kind zijn. Dit bevordert de ouder-kind relatie. Moeders die op de kraamafdeling verblijven, kunnen via de patiëntentelevisie verbinding krijgen met de couveuse waarin hun kind ligt. Dat is prettig, omdat zij op die manier de ontwikkeling van hun kind op de voet kunnen volgen. Ook is het mogelijk om vanaf werk of thuis via internet in te loggen. Via een toegangscode krijgen ouders toegang tot de beelden van de couveusecamera. Ook kunnen de ouders de code aan bijvoorbeeld familie in het buitenland geven zodat deze alvast kennis kunnen maken met het kind. Er is de afgelopen maanden al volop gebruik gemaakt van de couveusecamera. Ouders geven aan het erg fijn te vinden om via de camera op elke gewenst moment hun kind te kunnen bekijken.

Op latere leeftijd veel longklachten bij prematuren

18 oktober 2006 - Op 30 oktober 2006 promoveert Eliane Vrijlandt aan de Rijksuniversiteit Groningen op onderzoek naar longklachten bij volwassenen die te vroeg zijn geboren.

Wanneer kinderen prematuur geboren worden, hebben zij soms zeer langdurig extra zuurstof nodig. Bovendien ontwikkelen zij een chronische longziekte die bronchopulmonale dysplasie (BPD) wordt genoemd. Eliane Vrijlandt deed onderzoek naar de invloed van vroeggeboorte op de gezondheid van de longen en de luchtwegen. Het blijkt dat prematuur geboren kinderen op jonge leeftijd (3-5 jaar) veel luchtwegproblemen rapporteren, maar dat de kinderen met BPD niet méér klachten melden dan de kinderen zonder BPD. Een derde van een onderzochte groep vroeg geborenen geeft op 19-jarige leeftijd aan luchtwegklachten te hebben.

De diagnose astma werd in de groep ex-prematuren vaker gesteld dan bij controlepersonen in de normale bevolking. In longfunctieonderzoek bij de jongvolwassen ex-prematuren werd een geringe mate van luchtwegobstructie en een verminderde gaswisseling vastgesteld. Daarnaast konden ze zich minder goed inspannen dan gezonde leeftijdgenoten. De totale longcapaciteit en maximale zuurstofopnamecapaciteit lieten echter geen verschillen zien. Binnen deze groep werd geen verschil geconstateerd tussen deelnemers met of zonder BPD. Opvallend was dat ex-prematuren minder vaak last hadden van allergie en eczeem.

bron: nieuwsbrief

Nieuwe aanwijzing voor opsporen preeclampsie

07 september 2006 - Een hoge concentratie van twee proteinen in het bloed (soluble endoglin en sFlt1) is een sterke indicatie voor de ontwikkeling van preeclampsie. Al twee tot drie maanden voordat preeclampsie is ontwikkeld, kan een test op deze twee proteinen de ontwikkeling van preeeclampsie tijdens de zwangerschap voorspellen. Dit is de conclusie uit het onderzoek door Richard Levine van het National Institute of Child Health and Human Development die zijn gepubliceerd in het New England Journal of Medicine. Met de resultaten van dit onderzoek komt genezing of preventie van preeclampsie een stap dichterbij.

bron: NEJM, Sep 7, 2006
Soluble Endoglin and Other Circulating Antiangiogenic Factors in Preeclampsia. Levine R. J., Lam C., Qian C., Yu K. F., Maynard S. E., Sachs B. P., Sibai B. M., Epstein F. H., Romero R., Thadhani R., Karumanchi S. A., the CPEP Study Group (2006). New England Journal of Medicine 2006; 355:992-1005.

Verband tussen hyperactiviteit en vroeggeboorte

05 juni 2006 - Een Deens onderzoeksteam heeft de geboortedossiers van 834 kinderen onderzocht waarvan vastgesteld is dat zij lijden aan HKD (hyperkinetic disorder) en deze vergeleken met een controlegroep van 20.100 andere kinderen. De resultaten geven aan dat een te vroeg geboren kind een grotere kans heeft op HKD wat zich kenmerkt door hyperactiviteit en impulsief gedrag. Baby's die voor 34 weken worden geboren hebben zelfs een drie keer zo'n grote kans en baby's tussen de 34 en 36 altijd nog een 70% verhoogde kans. De resultaten zijn gecorrigeerd voor sociaal-economische factoren waarvan vaststaat dat deze de kans op HKD verhogen zoals een-ouderschap, roken tijdens zwangerschap, etc.

bron: Archives of Disease in Childhood
Karen Markussen Linnet, Kirsten Wisborg, Esben Agerbo, Niels-Jørgen Secher, Per Hove Thomsen, and Tine Brink Henriksen (june 2006), Gestational age, birthweight and the risk of hyperkinetic disorder.

Onterechte abortus veroorzaakt vroeggeboorte

31 mei 2006 - In het Zweedse Ystad werd door een arts besloten tot een abortus bij een zwangerschap van 30 weken omdat hij meende dat de foetus overleden was. Tijdens de abortus bleek de foetus echter springlevend en is de baby via een spoedkeizersnede tien weken te vroeg ter wereld gekomen. De baby is in goede conditie. Het ziekenhuis vereist voortaan dat er 2 echo's worden gemaakt alvorens tot abortus kan worden besloten.

bron: United Press International

10 weken te vroeg geboren Cindy studeert af

27 mei 2006 - Cindy Hodakoski is 10 weken te vroeg geboren, maar is op 21 jarige leeftijd afgestudeerd aan de East Stroudsburg High School in de biochemie. Ze wil ook nog promoveren om vervolgens in de farmaceutische industrie bij een groot concern aan de slag te kunnen.

bron: Pocono Record

14 weken te vroeg, maar nu de 1e verjaardag

10 april 2006 - Vandaag viert Copeland Spires zijn eerste verjaardag. Hij werd een jaar geleden geboren, 14 weken te vroeg en woog bij geboorte 596 gram. Inmiddels weegt hij bijna 6 kilo en heeft een ziekenhuisrekening van US$ 2,5 miljoen. Copeland wordt nog steeds verpleegd in het Children's Hospital van Alabama. Hij ademt, eet en drinkt nog niet zelfstandig, maar gaat wel langzaam vooruit. Inmiddels kan hij zijn hoofd wel optillen. Copeland heeft wel BPD ontwikkeld en dit betekent dat als hij misschien van de zomer naar huis mag, hij in ieder geval beademingsapparatuur meekrijgt.

bron: Montgomery Advertiser

Duur zwangerschap steeds korter

23 maart 2006 - Er is een forse stijging van het aantal vroeggeboorten tussen 34 en 36 weken waarneembaar in de VS. Deze stijging bedraagt maar liefst 12% in vergelijking to 10 jaar geleden. Extreme prematuriteit blijft stabiel en er worden dus relatief gezien niet meer baby's geboren voor 32 weken dan 10 jaar geleden. De onderzoekers bevestigen in een publicatie de bekende oorzaken van vroeggeboorte, maar wijzen extra op de gevaren van overgewicht van de moeder. Moeders met obesitas vertonen veel vaker complicaties tijdens de zwangerschap zoals zwangerschapsdiabetes of hoge bloeddruk.

bron: Seminars in Perinatology, Volume 30, Issue 1 , February 2006, Pages 8-15 Optimizing Care and Outcomes for Late Preterm (Near-Term)Infants: Part 1
Michael J. Davidoff MPH, Todd Dias MS, Karla Damus RN, PhD, Rebecca Russell MSPH, Vani R. Bettegowda MHS, Siobhan Dolan MD, MPH, Richard H. Schwarz MD, Nancy S. Green MD and Joann Petrini PhD, MPH

Bedrust prinses Clair ter voorkoming vroeggeboorte

13 december 2005 - De gynaecoloog heeft de Belgische prinses Claire bedrust voorgeschreven om het risico op een vroeggeboorte zoveel mogelijk te beperken. De prinses bevalt in januari van een tweeling.

bron: Het Laatste Nieuws

Verband tussen tandvleesontsteking en vroeggeboorte

1 december 2005 - Vrouwen die tijdens de zwangerschap gingivitis (tandvleesontsteking) ontwikkelen lopen een verhoogd risico op een premature of dismature baby volgens een studie in Zuid Amerika. Al eerder is het verband aangetoond tussen de ernstiger vorm van tandvleesontsteking (paradontitis) en vroeggeboorte, maar nu dus ook bij gingivitis waarbij in het algemeen minder tandvleesweefsel is ontstoken. Dr. Nestor J. Lopez van de Universiteit van Santiago in Chili en zijn onderzoeksgroep voerden het onderzoek uit en concluderen dat in de helft van de gevallen van vroeggeboorte een infectie een belangrijke rol speelt. Gingivitis is een van die infecties. In het onderzoek is aangetoond dat vrouwen die voor de zwangerschap een gebitsreiniging hebben gehad een aanmerkelijk lagere kans hebben op een vroeggeboorte. Het risico op een vroeggeboorte is bij goede gebitshygiene tot wel drie maal kleiner in vergelijking tot dat van vrouwen met een tandvleesontsteking.

bron: Journal of Periodontology, November 2005

Te vroeg geboren mannen hebben hoge bloeddruk

21 november 2005 - Dr. Stefan Johansson van het Karolinska Institute in Stockholm onderzocht het verband tussen vroeggeboorte en hoge bloeddruk bij mannen. Hij onderzocht de gegevens van 329,495 Zweden die zijn geboren tussen 1973 and 1981 en voor militaire dienst zijn gekeurd. Bij 25 procent van de mannen die geboren zijn tussen 33 en 36 weken zwangerschap bleek de bloeddruk hoger, maar bij de extreem prematuren (24 tot 28 weken) is de bloeddruk in 93% van de gevallen verhoogd. Er is verder onderzoek nodig, maar er wordt aanbevolen de bloeddruk van prematuren regelmatig te controleren.

bron: Reuters

19 couveusebaby's overleden in een maand

28 juni 2005 - Op de neonatale intensive care unit van het Mahatma Gandhi Hospital in Phoenix, Zuid-Afrika is het negentiende slachtoffer van een klebsiella infectie gevallen. De baby was de overlevende van een tweeling. De eerste couveusebaby stierf op 23 mei jl.. De NICU is inmiddels gesloten en baby's worden niet meer opgenomen of ontslagen. Ziekenhuismedewerkers zeggen dat de besmetting met de moeilijk te bestrijden klebsiella bacterie sinds vorige week onder controle is.

Volgens prof. Yacoob Coovadia van de KwaZulu-Natal Universiteit zijn het juist de prematuren die gevoelig zijn voor deze bacterie. In de eerste plaats omdat het immuunsysteem van prematuren onvoldoende ontwikkeld is en in de tweede plaats vanwege het plaatsen van sondes en lijnen. Als deze geinfecteerd zijn dan is er een makkelijke gelegenheid om de infectie op te lopen. Hij zegt verder dat dit soort uitbraken zeldzaam is, alhoewel in ontwikkelingslanden vaker voorkomt dan in andere landen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft in 62 ziekenhuizen van het district eThekwini maatregelen getroffen. Het tijdstip waarop een rapport over het onderzoek naar de oorzaken van de besmetting zou verschijnen, is tot nader order uitgesteld.

bron: South African Broadcasting News, Daily News

Medicijn tegen kanker werkt ook tegen vroeggeboorte

13 juni 2005 - Onderzoekers van de Universiteit van Newcastle upon Tyne hebben aanwijzingen dat het medicijn Trichostatin A mogelijk effectief ingezet kan worden bij de voorkoming van vroeggeboorte. Trichostatin A is een medicijn dat thans vooral wordt gebruikt tegen bepaalde vormen van kanker. Het recente onderzoek toont aan dat er aanwijzingen zijn om te veronderstellen dat Trichostatin A een toename in aantal veroorzaakt van de zogenaamde CG/LH receptoren. Deze receptoren veroorzaken op hun beurt de aanmaak van een stof die de spieren van de baarmoeder minder actief maken.

bron: Universiteit van Newcastle upon Tyne

Gebruik lachgas gestopt in Leyenburg

06 juni 2005 - Het Haagse Ziekenhuis Leyenburg gebruikt geen lachgas meer op de verloskamers en bij kleine ingrepen buiten de operatiekamers. In oktober 2004 is gestopt met deze vorm van pijnstilling nadat zes verpleegkundigen van het Leyenburg tussen 1994 en 2004 een kind met ernstige geboorteafwijkingen hadden gekregen. Onderzoek bij Leyenburg, dat in 2003 is opgestart, leverde in augustus 2004 "sterke aanwijzingen" op dat lachgas de oorzaak is. De Inspectie voor de Gezondheidsraad heeft vorig jaar naar aanleiding van die resultaten in een rondschrijven op de mogelijke risico's gewezen van blootstelling aan lachgas. (bron: Volkskrant, Haagsche Courant)

Reeds in 1998 is uit onderzoek van Peelen en anderen gebleken dat er risico's kleven aan het gebruik van anesthesiegassen. Op basis van dat epidemiologisch onderzoek komt naar voren dat OK-medewerksters een enigszins verhoogd risico hebben voor spontane abortus en een duidelijk verhoogd risico voor vroeggeboorte en aangeboren afwijkingen. Voor vroeggeboorte blijken met name OK-medewerksters die aanwezig zijn bij het inleiden een hoger risico te hebben dan OK-medewerksters die hierbij niet aanwezig zijn. In het onderzoek is geen rechtstreeks verband met lachgas aangetoond, omdat OK-medewerksters met verschillende anesthesiegassen hebben gewerkt, maar wordt wel opgeroepen kritisch te blijven op arbeidsomstandigheden (Peelen et al., 1998).

 

Vroeggeboorte is een risicofactor voor autisme

16 mei 2005 - Uit de resultaten van een Deens onderzoek blijkt dat vroeggeboorte een risicofactor is voor de ontwikkeling van autisme. Over de studie, die gedeeltelijk ondersteund is door Centers for Disease Control and Prevention (CDC), is het artikel “Risk Factors for Autism: Perinatal Factors, Parental Psychiatric History, and Socioeconomic Status” verschenen in het recente nummer van het American Journal of Epidemiology.

Bij het onderzoek waren 698 Deense, autistische kinderen betrokken die na 1972 zijn geboren en waarbij voor 2000 de diagnose is gesteld. Uit het onderzoek blijkt dat bij vroeggeboorte voor 35 weken een verhoogd risico bestaat op de ontwikkeling van autisme. Deze studie is dus belangrijk omdat het aangeeft dat extra waakzaamheid is geboden op signalen van ontwikkelingsachterstand bij ex-prematuren < 35 weken. In andere studies is aangetoond dat snelle diagnose en behandeling van autisme de ontwikkeling van het kind belangrijk verbetert.

bron: persbericht CDC

Abortus verhoogt bij volgende zwangerschap kans op vroeggeboorte

april 2005 - Franse onderzoekers publiceren in BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology van deze maand de resultaten van een onderzoek naar de relatie tussen abortus en vroeggeboorte bij latere zwangerschappen. Op basis van een onderzoek onder 2.837 geboortes wordt geconcludeerd dat moeders die eerder abortus hebben gepleegd in een latere zwangerschap een tot 1.7 maal verhoogde kans hebben op vroeggeboorte voor 28 weken. Vooral vroeggeboorte als gevolg van PPROM komt aanzienlijk meer voor.

bron: BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, April 2005, Previous induced abortions and the risk of very preterm delivery: results of the EPIPAGE study, Caroline Moreau e.a.

Oorzaak zwangerschapsvergiftiging vastgesteld

4 april 2005 -  Onderzoekers van de afdeling klinische chemie van het VU medisch centrum hebben de oorzaak van zwangerschapsvergiftiging ontdekt. Zij hebben het verantwoordelijke gen geïsoleerd en het daarbij horende biologisch proces vastgesteld. Het resultaat opent de weg naar effectieve behandeling van preeclampsie en het HELLP syndroom.

Preeclampsie komt voor bij vijf tot tien procent van de zwangere vrouwen. Het kan leiden tot hoge bloeddruk, nierafwijkingen met eiwituitscheiding, vochtophoping, tintelende vingers, misselijkheid en wazig zien. Het ongeboren kind krijgt te weinig voedingsstoffen en kan dus groeiachterstand oplopen. Dit kan leiden tot complicaties rond de geboorte of zelfs overlijden.   

Hoewel de moeder de kenmerkende symptomen vertoont, ontstaat preeclampsie in de placenta. Bepaalde cellen van dit weefsel, trofoblast genoemd, maken in de vroege zwangerschap een verbinding met de bloedtoevoerende vaten van de moeder. Deze verbinding is essentieel voor het groeiende kind. Door een defect in de trofoblastcellen is deze vaatverbinding bij vrouwen met preeclampsie niet optimaal. De toevoer van voedingstoffen naar het kind schiet tekort. 

De VUmc onderzoekers vonden bij preeclampsie een erfelijk defect in een gen dat dit proces in de placenta regelt. Het gen behoort tot een nieuw ontdekte klasse DNA bindende eiwitten. Verder was het opvallend dat in de placenta alleen de erfelijke informatie die de moeder doorgeeft aan het kind van belang is voor het ontstaan van de afwijking, terwijl de vader en de moeder hier normaal beiden de helft van de erfelijk informatie doorgeven. De vaststelling van de VUmc onderzoekers heeft wereldwijde consequenties. De gerelateerde genen en gengebieden zijn ook in verband gebracht met preeclampsie bij vrouwen in andere landen.

bron: persbericht van VU Medisch centrum

Neonatale High-Care afdeling krijgt 'Post-IC bedden'

23 maart 2005 - De Reinier de Graaf Groep heeft toestemming van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om zijn Neonatale High-Care afdeling uit te breiden met zogenaamde Post -IC bedden. Hierdoor hoeven ouders met een kind dat neonatale high-care nodig heeft, niet meer buiten de eigen regio te reizen. In de afweging van ZN voldoet de Reinier de Graaf Groep onder meer aan eisen met betrekking tot kwaliteit van zorg en geografische ligging.

Neonatale High-Care is het verlenen van gespecialiseerde medische van verpleegkundige zorg aan pasgeborenen bij wie de vitale functies zijn verstoord. De vitale functies zijn dusdanig instabiel dat bij verslechtering het verlenen van zorg op intensive-care niveau noodzakelijk wordt.

Post-IC bedden betekent dat er plaatsen zijn vrijgemaakt voor te vroeg geborenen, die eerst op een Intensive Care Unit voor pasgeborenen in een academisch ziekenhuis hebben gelegen. Zij kunnen nu voor verdere verpleging terecht in een ziekenhuis met gespecialiseerde zorg, zoals de Reinier de Graaf Groep. De Reinier de Graaf Groep heeft een Neonatale High-Care afdeling met 17 bedden, waaronder 3 Post-IC bedden.

Op het gebied van kwaliteit is het ziekenhuis het eerste in Nederland dat een volledig uitgewerkt zorgpad heeft opgesteld voor een vroeggeborene, die vanuit een academisch ziekenhuis op de Neonatale High-Care afdeling komt. Een zorgpad beschrijft de zorg voor de patiënt vanaf de voorbereiding op de opname tot en met de nazorg. Alle zorgverleners die bij die patiënt betrokken zijn, staan er met hun taken in. Zij stemmen de zorg op elkaar af. Hierdoor kan patiëntgericht gewerkt worden (kortere behandeltijden, minder fouten), maar ook kostenefficiënter.

bron: persbericht Reinier de Graaf Groep

Goedkoop follow-up onderzoek niet voldoende

17 maart 2005 - Kinderen die veel te vroeg geboren zijn en dat overleven, lopen meer gezondheidsrisico’s dan anderen. Het kan gaan om ernstige handicaps, maar ook om subtiele bewegingsproblemen, leerproblemen of gedragsproblemen die pas aan het licht komen als de kinderen op school zitten. Het zou de moeite lonen om al deze kinderen op vijfjarige leeftijd uitvoerig te onderzoeken, maar dat is erg duur.
De Werkgroep Landelijke Neonatale Follow-up van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde heeft een voorstel gedaan voor een onderzoek dat kinderartsen in een uur tijd zouden kunnen uitvoeren. Martin de Kleine onderzocht of die aanpak werkt, maar concludeert dat de kinderartsen met het onderzoek veel afwijkingen missen. Een simpele en goedkope follow up blijkt dus niet voldoende.

bron: LUMC

's Werelds kleinste baby (243 gram) naar huis

8 Februari 2005 - 's Werelds kleinste, levende baby is vandaag naar huis gegaan. Het gaat om Rumaisa Rahman, die na een keizersnede op 19 september 2004 is geboren in het Loyola University Medical Center in Maywood, Illinois, Verenigde Staten. Rumaisa woog bij geboorte slechts 243 gram. Vader Mohammed Abdul Rahman, 32, en moeder Mahajabeen Shaik, 23, zijn van Indiase afkomst en woonachtig in de VS. De moeder ontwikkelde pre-eclampsie en na een zwangerschapsduur van 25 weken en zes dagen zijn Rumaisa en haar tweelingzus Hiba geboren. Hiba was bij de geboorte bijna twee keer zo zwaar als Rumaisa. Hiba woog 563 gram bij haar geboorte, maar Rumaisa dus beduidend minder: 243 gram. Inmiddels weegt Rumaisa bijna 2.500 gram en meet iets meer dan 40 cm.

De vorige recordhoudster als kleinste nog levende baby heet Madeline Mann. Zij is inmiddels 15 jaar en misschien een beetje klein (1.39 meter), maar het gaat zeer goed met haar.

video bij CBS (video begint na de reclameboodschap, RealPlayer is noodzakelijk)  

[Welkom] [Vroeggeboorte: Wat en Waarom] [Problemen in de couveuse tijd] [Zelf doen in de couveuse tijd] [Verwachtingen] [Medische termen] [Links] [Artikelen en referenties] [Boeken] [Contact] [Awards & Pers]